Chemie

Chemie

Chemie bovengronds

Recente ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving op het gebied van bulkopslag en verwerking van chemische producten hebben bij ons geleid tot het behalen van de erkenning voor ontwerp, bouw- alsmede onderhoud van bovengrondse- en ondergrondse tankinstallaties en (dubbelwandige) leidingsystemen voor milieugevaarlijke en chemische stoffen.

Naast het opzetten van een inventarisatie van bestaande tankinstallaties en leidingsystemen, waarbij toetsing aan de wettelijk geldende richtlijnen wordt verzorgd, richten wij ons specifiek op de relatie tussen de functionaliteit van een installatie en een veilige werkplek. In het kader van ARBO & CHEMIE hebben wij inmiddels bij diverse bedrijven en instanties inventarisaties uitgevoerd waarbij ‘het creëren van een veilige werkplek’ centraal stond.

Voortschrijdend inzicht ten aanzien van de bulkopslag en de verwerking van chemische stoffen zal worden vertaald in hernieuwde wet- en regelgeving. Door middel van overleg met bevoegde instanties, gebruikers en toeleveranciers houden wij onze kennis actueel en de kwaliteit van onze diensten en producten hoog.

Chemie bovengronds

Recente ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving op het gebied van bulkopslag en verwerking van chemische producten hebben bij ons geleid tot het behalen van de erkenning voor ontwerp, bouw- alsmede onderhoud van bovengrondse- en ondergrondse tankinstallaties en (dubbelwandige) leidingsystemen voor milieugevaarlijke en chemische stoffen.

Naast het opzetten van een inventarisatie van bestaande tankinstallaties en leidingsystemen, waarbij toetsing aan de wettelijk geldende richtlijnen wordt verzorgd, richten wij ons specifiek op de relatie tussen de functionaliteit van een installatie en een veilige werkplek. In het kader van ARBO & CHEMIE hebben wij inmiddels bij diverse bedrijven en instanties inventarisaties uitgevoerd waarbij ‘het creëren van een veilige werkplek’ centraal stond.

Voortschrijdend inzicht ten aanzien van de bulkopslag en de verwerking van chemische stoffen zal worden vertaald in hernieuwde wet- en regelgeving. Door middel van overleg met bevoegde instanties, gebruikers en toeleveranciers houden wij onze kennis actueel en de kwaliteit van onze diensten en producten hoog.

Meer informatie?


Meer informatie?