Milieu

Milieu

Milieu onderzoek

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze procesgecertificeerde medewerkers; volgens onze procescertificaten BRL-SIKB 2000 en BRL-SIKB 7000.

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

 • Het verrichten van milieukundig bodemonderzoek en advies;
 • Het nemen van grondwatermonsters uit peilbuizen, conform AS SIKB 2000 en daarin genoemde normen NEN 5744 en NEN 5745;
 • Bodembescherming;
 • Vloeren/inspecties;
 • Second opinion;
 • Vergunningen / aanvragen;

Zoals vermeld beschikken wij in dit kader over het procescertificaat voor ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ de BRL-SIKB 2000.

Onderdeel van onze werkzaamheden is het verzorgen van de rapportage en afstemming op de eisen van de bevoegde instanties.

Milieu onderzoek

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze procesgecertificeerde medewerkers; volgens onze procescertificaten BRL-SIKB 2000 en BRL-SIKB 7000.

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

 • Het verrichten van milieukundig bodemonderzoek en advies;
 • Het nemen van grondwatermonsters uit peilbuizen, conform AS SIKB 2000 en daarin genoemde normen NEN 5744 en NEN 5745;
 • Bodembescherming;
 • Vloeren/inspecties;
 • Second opinion;
 • Vergunningen / aanvragen;

Zoals vermeld beschikken wij in dit kader over het procescertificaat voor ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ de BRL-SIKB 2000.

Onderdeel van onze werkzaamheden is het verzorgen van de rapportage en afstemming op de eisen van de bevoegde instanties.

Bodemsanering

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze procesgecertificeerde medewerkers; volgens onze procescertificaten BRL-SIKB 2000 en BRL-SIKB 7000.

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

 • Het verrichten van bodem- en grondwatersaneringen;
 • Het opstellen van een plan van aanpak, saneringsplan;
 • Bodembescherming;
 • Vloeren/inspecties;
 • Second opinion;
 • Vergunningen / aanvragen;

Zoals vermeld beschikken wij in dit kader over het procescertificaat voor ‘Uitvoering van bodemsanering met conventionele methoden’, de BRL-SIKB 7000.

Bodemsaneringen worden uitgevoerd volgens alle geldende voorschriften en eisen overeenkomstig wet- en regelgeving. In verband met de wettelijk vereiste functiescheiding tussen de uitvoering van bodemsaneringen en de eveneens vereiste milieukundige begeleiding, beoordeling en rapportage van de werkzaamheden (BRL-SIKB 6000) dienen deze aspecten door onafhankelijke partijen te worden uitgevoerd. Naast een doelmatig uitgevoerde sanering is er bijzondere aandacht voor het correct afvoeren en verwerken van (verontreinigde) afvalstoffen door hiervoor erkende verwerkers.

Bodemsanering

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze procesgecertificeerde medewerkers; volgens onze procescertificaten BRL-SIKB 2000 en BRL-SIKB 7000.

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

 • Het verrichten van bodem- en grondwatersaneringen;
 • Het opstellen van een plan van aanpak, saneringsplan;
 • Bodembescherming;
 • Vloeren/inspecties;
 • Second opinion;
 • Vergunningen / aanvragen;

Zoals vermeld beschikken wij in dit kader over het procescertificaat voor ‘Uitvoering van bodemsanering met conventionele methoden’, de BRL-SIKB 7000.

Bodemsaneringen worden uitgevoerd volgens alle geldende voorschriften en eisen overeenkomstig wet- en regelgeving. In verband met de wettelijk vereiste functiescheiding tussen de uitvoering van bodemsaneringen en de eveneens vereiste milieukundige begeleiding, beoordeling en rapportage van de werkzaamheden (BRL-SIKB 6000) dienen deze aspecten door onafhankelijke partijen te worden uitgevoerd. Naast een doelmatig uitgevoerde sanering is er bijzondere aandacht voor het correct afvoeren en verwerken van (verontreinigde) afvalstoffen door hiervoor erkende verwerkers.

Meer informatie?


Meer informatie?