Tanks

Tanks

Tank- en installatietechniek

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze procesgecertificeerde medewerkers; volgens ons procescertificaat BRL SIKB 7800 en de van toepassing zijnde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

 • Ontwerp, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
 • Tankinstallaties in een ponton;
 • Boven-/ondergrondse glasvezel versterkte kunststof tankinstallaties;
 • Het inspecteren/keuren van onder- en bovengrondse tankinstallaties;
 • Bepaling bodemweerstand, kathodische bescherming; installatie en ontwerp;
 • Thermoplastische leidingen, dubbelwandig;
 • Pomp- en registratiesystemen;
 • Inhouds- en niveausystemen;
 • Beveiliging tanks en leidingsysteem;
 • Damp-retour systeem;
 • Het werken binnen het risicogebied railinfra;

Tank- en installatietechniek

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze procesgecertificeerde medewerkers; volgens ons procescertificaat BRL-K903/08 en de van toepassing zijnde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

 • Ontwerp, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
 • Tankinstallaties in een ponton;
 • Boven-/ondergrondse glasvezel versterkte kunststof tankinstallaties;
 • Het inspecteren/keuren van onder- en bovengrondse tankinstallaties;
 • Bepaling bodemweerstand, kathodische bescherming; installatie en ontwerp;
 • Thermoplastische leidingen, dubbelwandig;
 • Pomp- en registratiesystemen;
 • Inhouds- en niveausystemen;
 • Beveiliging tanks en leidingsysteem;
 • Damp-retour systeem;
 • Het werken binnen het risicogebied railinfra;

Tanksanering

Verzorging van de wettelijk verplichte keuringen, zoals inspecties van:

 • Kathodische bescherming;
 • Water-/bezinksel (sludge);
 • Grondwater monitoring;
 • Vloeistofdichte vloeren [VVV en BIC];
 • Aarding vulpunten;
 • Lekdetectie;

Verscherpte veiligheidsvoorschriften en milieuwetgeving resulteren in voortdurende technische ontwikkelingen in de tank- en installatietechniek. Nieuwe technische ontwikkelingen worden door Reehorst tank- en installatietechniek op de voet gevolgd en waar mogelijk toegepast.

Daarnaast wordt continu aandacht besteed aan de juiste prijs/kwaliteitsverhouding, waardoor wij in staat zijn om de wensen van de klant te vertalen in een klantspecifiek product met afgifte van de betreffende KIWA-certificaten.

Tanksanering

Verzorging van de wettelijk verplichte keuringen, zoals inspecties van:

 • Kathodische bescherming;
 • Water-/bezinksel (sludge);
 • Grondwater monitoring;
 • Vloeistofdichte vloeren [VVV en BIC];
 • Aarding vulpunten;
 • Lekdetectie;

Verscherpte veiligheidsvoorschriften en milieuwetgeving resulteren in voortdurende technische ontwikkelingen in de tank- en installatietechniek. Nieuwe technische ontwikkelingen worden door Reehorst tank- en installatietechniek op de voet gevolgd en waar mogelijk toegepast.

Daarnaast wordt continu aandacht besteed aan de juiste prijs/kwaliteitsverhouding, waardoor wij in staat zijn om de wensen van de klant te vertalen in een klantspecifiek product met afgifte van de betreffende KIWA-certificaten.

Herkeuring

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

 • Ontwerp, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
 • Tankinstallaties in een ponton;
 • Bepaling bodemweerstand, kathodische bescherming; installatie en ontwerp;
 • Thermoplastische leidingen, dubbelwandig;
 • Pomp- en registratiesystemen;
 • Inhouds- en niveausystemen;
 • Beveiliging tanks en leidingsysteem;
 • Damp-retour systeem;
 • Het werken binnen het risicogebied railinfra.

Herkeuring

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

 • Ontwerp, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
 • Tankinstallaties in een ponton;
 • Bepaling bodemweerstand, kathodische bescherming; installatie en ontwerp;
 • Thermoplastische leidingen, dubbelwandig;
 • Pomp- en registratiesystemen;
 • Inhouds- en niveausystemen;
 • Beveiliging tanks en leidingsysteem;
 • Damp-retour systeem;
 • Het werken binnen het risicogebied railinfra.

Her-classificatie

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

 • Bovengrondse stalen tankinstallaties t.b.v. brandstoffen en chemicaliën;
 • Ontwerp, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
 • Tankinstallaties in een ponton;
 • Boven-/ondergrondse glasvezel versterkte kunststof tankinstallaties;
 • Het inspecteren/keuren van onder- en bovengrondse tankinstallaties;
 • Bepaling bodemweerstand, kathodische bescherming; installatie en ontwerp;

Her-classificatie

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

 • Bovengrondse stalen tankinstallaties t.b.v. brandstoffen en chemicaliën;
 • Ontwerp, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
 • Tankinstallaties in een ponton;
 • Boven-/ondergrondse glasvezel versterkte kunststof tankinstallaties;
 • Het inspecteren/keuren van onder- en bovengrondse tankinstallaties;
 • Bepaling bodemweerstand, kathodische bescherming; installatie en ontwerp;

Meer informatie?


Meer informatie?